เว็บนี้ โกง ค่าระบบผู้ให้บริการ

ทางเราได้ลงข้อมูล บัตร ประชาชน รูปหน้า คนโกงไว้ในกลุ่มเรียบร้อยพิกัด IP มือถือและคอมพิวเตอร์ที่แอดมินใช้และสัญญาณอินเตอร์เน็ต

และที่พักอาศัย